تعزیه خوانی بیلند

مراسم تعزیه خوانی روستای بیلند گناباد سی مهرماه همزمان با ۱۹محرم الحرام  و با حضور پر شور مردم از اقصی نقاط شهرستان برگزار شد.

چندین  سال است  گروه تعزیه خوانی روستای بیلند ضمن استفاده از نیروهای جوان و خلاق در تعزیه و استفاده از جلوه های صوتی و بصری در به حداقل رساندن تحریفات واقعه عاشورا که در مراسمات تعزیه خوانی وجود دارد تلاش و کوشش نموده اند مراسم تعزیه خوانی این روستا از ابتدا تا به انتها دارای جمعیت ثابت می باشد که ازتمامی روستاها و شهرهای مجاور در این مراسم شرکت می نمایند.

لازم به ذکر است امسال بیش از ۱۰ هزار نفر به صورت متداوم و مقطعی به تماشای این مراسم تعزیه خوانی آمده بودند

 

۱ آبان ۱۳۹۵

مراسم تعزیه خوانی روستای بیلند گناباد

مراسم تعزیه خوانی روستای بیلند گناباد سی مهرماه همزمان با ۱۹محرم الحرام  و با حضور پر شور مردم از اقصی نقاط شهرستان برگزار شد. چندین  سال است  گروه تعزیه خوانی روستای بیلند ضمن استفاده از نیروهای جوان و خلاق در تعزیه و استفاده از جلوه های صوتی و بصری در به حداقل رساندن تحریفات واقعه عاشورا که در مراسمات تعزیه خوانی وجود دارد تلاش و کوشش نموده اند مراسم تعزیه […]
۱۰ آبان ۱۳۹۴

برگزاری مراسم تعزیه خوانی بیلند همزمان با ۱۶ محرم الحرام

مراسم تعزیه خوانی روستای بیلند در اولین جمعه پس از روز عاشورا و با حضور پر شور مردم از اقصی نقاط شهرستان گناباد برگزار شد. طی دو سال گذشته، گروه تعزیه خوانی روستای بیلند ضمن استفاده از نیروهای جوان و خلاق در تعزیه و استفاده از جلوه های صوتی و بصری در به حداقل رساندن تحریفات واقعه عاشورا که در مراسمات تعزیه خوانی وجود دارد، تلاش و کوشش نموده اند […]