بلوکه گذاری

با توجه به وقفه چندماهه در اجرای پروژه‌های عمرانی دهیاری بیلند با مصوبه شورای اسلامی و همکاری خیرین و معتمدین محلی عملیات جدولگذاری خیابان بهشت از سمت خیابان ایثار شروع گردیده است و امید داریم با همکاری خوب اهالی ، معتمدین و شورای اسلامی تا ابتدای سال جدید عملیات جدول‌گذاری به اتمام رسیده و یکی از اصلی‌ترین معابر بیلند بازگشایی و جدول گذاری گردد.

 

۴ بهمن ۱۳۹۵

آغاز مجدد عملیات جدول گذاری خیابان بهشت (از سمت ایثار)

با توجه به وقفه چندماهه در اجرای پروژه‌های عمرانی دهیاری بیلند با مصوبه شورای اسلامی و همکاری خیرین و معتمدین محلی عملیات جدولگذاری خیابان بهشت از سمت خیابان ایثار شروع گردیده است و امید داریم با همکاری خوب اهالی ، معتمدین و شورای اسلامی تا ابتدای سال جدید عملیات جدول‌گذاری به اتمام رسیده و یکی از اصلی‌ترین معابر بیلند بازگشایی و جدول گذاری گردد.  
۲۶ اسفند ۱۳۹۳

بهسازی ورودی خیابان ایثار

  با توجه به گذشت چندین سال از بازگشایی و بلوکه گذاری خیابان ایثار و تردد برخی وسایل نقلیه از سمت مخالف در ورودی خیابان ایثار دهیاری با هماهنگی با پلیس راه گناباد اقدام به بهسازی این ورودی نموده است که با طرح پیاده شده طول آیلند بیشتر گردیده است