کلیه معابر شهرک آیت الله مدنی بیلند آسفالت شد

با آسفالت سه خیابان شهید وفایی 4 ،شهید وفایی 6 و صاحب الزمان (1)  تمامی معابر شهرک آیت الله مدنی بیلند از محل  آسفالت رایگان وهمچنین قیر مصرفی آسفالت گردید در این طرح که به مدت هشت ماه بطول انجامید با همکاری دو پیمانکار شهرداری بیدخت وهمچنین شرکت کیهان راه شرق  در حدود  1800متر اصلاح شبکه آب ودر حدود 12000متر مربع آسفالت پخش شده است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 + بیست =