معرفی بیلند

کنم بیلند خود را بنده تعریف                                                               ز بالا تا به پایین کرده توصیف

ز دروازه، گلمکان، تا ته خیرات                                                              همه همت کنند بر کار خیرات

جوانان اکثراً شاداب و محجوب                                                               محرم دل دهند بر شاه محبوب

عزاداری به بیلند پرشکوه است                                                           که صبر مردمانش همچو کوه است

کنم یادی از آن پیر غلامان                                                                 همانان که به بیلند داده سامان

ز ملاجعفر و دست شفایش                                                                     ز استاد شکسته باوفایش

ز دکتر حاجیان و درد نیشتر                                                                 شود لطف خوشش همواره بیشتر

ز عبدالهی و لطف و مرامش                                                                   که خیرات کرده او قسمی ز مالش

ز گچ کاران و سنگ‌کاران زبده                                                                ز تحصیل‌کرده و مردان نخبه

الهی واقفین را غم نباشد                                                                     که موقوفه به بیلند کم نباشد

حاج محمد مسکری راضی به بیلند                                                      گذاشته چند بنا نذری به بیلند

حسینیه، مسجد و حمام و انبار                                                           مرمت گشته‌اند هر یک به چند بار

مفاخر هم به بیلند بی‌شمارند                                                                که خطی را ز تاریخ می‌نگارند

نمی‌دانم ز بهلولش چه دانی                                                               ولی بهتر که این مطلب بدانی

بداریم ما اعجوبه در قرن معاصر                                                         که اندک می‌شدش بر او معابر

ز بیلند گفتم و از مردمانش                                                                 به همت دوخته چشم و دیدگانش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست + دو =