شورای اسلامی بیلند

جلسات عمومی شورای اسلامی بیلند هر هفته شنبه‌شب‌ها در محل دفتر این شورا برگزار می‌گردد.

همچنین جلسات تخصصی این شورا با حضور کارشناسان (بنا به تخصص) و دهیار، رأس ساعت ۱۲ در محل دفتر دهیاری برگزار می‌گردد و صورت‌جلسات آن تنظیم و یک نسخه از آن به بخشداری و شورای بخش ارسال می‌گردد. معمولاً هرماه و با توجه به مناسبت‌های موجود و بررسی وضع فرهنگی و اجتماعی روستا دریکی از مساجد با حضور نمایندگان اصناف، بسیج، کانون‌ها، پایگاه‌ها، روحانیت، هیئت‌امنا مسجد و هیئت‌های عزاداری پاسگاه انتظامی، شورای اسلامی و دهیاری، مدیران مدارس، رابطین بهداشت، بهزیستی و کمیته امداد برگزار می‌گردد.

اعضای شورای اسلامی بیلند

مهدی حاجیان

رئیس شورا


مهدی پریشان

نائب‌رئیس شورا


حسین عباسی مقدم

منشی شورا


محمد رضا طحان

عضو شورا


صالح روحانی

عضو شورا